Wecon PLC LX3VM

Wecon 60 I/O PLC : LX3VM-3624MT4H

Wecon 60 I / O PLC: LX3VM-3624MT4H

◇ CPU: STM32 CPU, A: AC100-240V , D: DC24V . Ονομαστική ισχύς 20W

◇ IO: 36xDI / 24xDO (τύπου τρανζίστορ), παλμός εξόδου υψηλής ταχύτητας(200K) 4 καναλιών

◇ Θύρες: 2 σειριακές θύρες (RS422 / RS485, RS485), με υποστήριξη πλακέτας(2 BD).
◇ Πρωτόκολλο: FX2N NO PROTOCOL, LX3VE PROTOCOL
◇ Υποστήριξη 32K-step ladder.
◇ Υποστήριξη δικτύου N: N, ένα PLC θα μπορούσε να συνδέσει οκτώ PLC.
◇ τα T50 ~ T191 μπορούν να γίνουν timers των 1ms με έλεγχο του M8028
◇ υποστήριξη επιτάχυνσης / επιβράδυνσης τύπου S, οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι ενεξάρτητοι.
◇Shaking pulse output supported
◇E-CAM

◇Inter-polation supported

Wecon 60 I/O PLC : LX3VM-3624MT

Wecon 60 I / O PLC: LX3VM-3624MT

◇ CPU: STM32 CPU, A: AC100-240V , D: DC24V . Ονομαστική ισχύς 20W

◇ IO: 36xDI / 24xDO (τύπου τρανζίστορ), παλμός εξόδου υψηλής ταχύτητας(200K) 2 καναλιών

◇ Θύρες: 2 σειριακές θύρες (RS422 / RS485, RS485), με υποστήριξη πλακέτας(2 BD).
◇ Πρωτόκολλο: FX2N NO PROTOCOL, LX3VE PROTOCOL
◇ Υποστήριξη 32K-step ladder.
◇ Υποστήριξη δικτύου N: N, ένα PLC θα μπορούσε να συνδέσει οκτώ PLC.
◇ τα T50 ~ T191 μπορούν να γίνουν timers των 1ms με έλεγχο του M8028
◇ υποστήριξη επιτάχυνσης / επιβράδυνσης τύπου S, οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι ενεξάρτητοι.
◇Shaking pulse output supported
◇E-CAM

◇Inter-polation supported

Wecon 48 I/O PLC : LX3VM-2424MT4H

Wecon 48 I / O PLC: LX3VM-2424MT4H

◇ CPU: STM32 CPU, A: AC100-240V , D: DC24V . Ονομαστική ισχύς 20W

◇ IO: 24xDI / 24xDO (τύπου τρανζίστορ), παλμός εξόδου υψηλής ταχύτητας(200K) 4 καναλιών

◇ Θύρες: 2 σειριακές θύρες (RS422 / RS485, RS485), με υποστήριξη πλακέτας(2 BD).
◇ Πρωτόκολλο: FX2N NO PROTOCOL, LX3VE PROTOCOL
◇ Υποστήριξη 32K-step ladder.
◇ Υποστήριξη δικτύου N: N, ένα PLC θα μπορούσε να συνδέσει οκτώ PLC.
◇ τα T50 ~ T191 μπορούν να γίνουν timers των 1ms με έλεγχο του M8028
◇ υποστήριξη επιτάχυνσης / επιβράδυνσης τύπου S, οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι ενεξάρτητοι.
◇Shaking pulse output supported
◇E-CAM

◇Inter-polation supported

Wecon 48 I/O PLC : LX3VM-2424MT

Wecon 48 I / O PLC: LX3VM-2424MT

◇ CPU: STM32 CPU, A: AC100-240V , D: DC24V . Ονομαστική ισχύς 20W

◇ IO: 24xDI / 24xDO (τύπου τρανζίστορ), παλμός εξόδου υψηλής ταχύτητας(200K) 2 καναλιών

◇ Θύρες: 2 σειριακές θύρες (RS422 / RS485, RS485), με υποστήριξη πλακέτας(2 BD).
◇ Πρωτόκολλο: FX2N NO PROTOCOL, LX3VE PROTOCOL
◇ Υποστήριξη 32K-step ladder.
◇ Υποστήριξη δικτύου N: N, ένα PLC θα μπορούσε να συνδέσει οκτώ PLC.
◇ τα T50 ~ T191 μπορούν να γίνουν timers των 1ms με έλεγχο του M8028
◇ υποστήριξη επιτάχυνσης / επιβράδυνσης τύπου S, οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι ενεξάρτητοι.
◇Shaking pulse output supported
◇E-CAM

◇Inter-polation supported

Wecon 40 I/O PLC : LX3VM-2416MT4H

Wecon 40 I / O PLC: LX3VM-2416MT4H

◇ CPU: STM32 CPU, A: AC100-240V , D: DC24V . Ονομαστική ισχύς 20W

◇ IO: 24xDI / 16xDO (τύπου τρανζίστορ), παλμός εξόδου υψηλής ταχύτητας(200K) 4 καναλιών

◇ Θύρες: 2 σειριακές θύρες (RS422 / RS485, RS485), με υποστήριξη πλακέτας(2 BD).
◇ Πρωτόκολλο: FX2N NO PROTOCOL, LX3VE PROTOCOL
◇ Υποστήριξη 32K-step ladder.
◇ Υποστήριξη δικτύου N: N, ένα PLC θα μπορούσε να συνδέσει οκτώ PLC.
◇ τα T50 ~ T191 μπορούν να γίνουν timers των 1ms με έλεγχο του M8028
◇ υποστήριξη επιτάχυνσης / επιβράδυνσης τύπου S, οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι ενεξάρτητοι.
◇Shaking pulse output supported
◇E-CAM

◇Inter-polation supported

Wecon 40 I/O PLC : LX3VM-2416MT

Wecon 40 I / O PLC: LX3VM-2416MT

◇ CPU: STM32 CPU, A: AC100-240V , D: DC24V . Ονομαστική ισχύς 20W

◇ IO: 24xDI / 16xDO (τύπου τρανζίστορ), παλμός εξόδου υψηλής ταχύτητας(200K) 4 καναλιών

◇ Θύρες: 2 σειριακές θύρες (RS422 / RS485, RS485), με υποστήριξη πλακέτας(2 BD).
◇ Πρωτόκολλο: FX2N NO PROTOCOL, LX3VE PROTOCOL
◇ Υποστήριξη 32K-step ladder.
◇ Υποστήριξη δικτύου N: N, ένα PLC θα μπορούσε να συνδέσει οκτώ PLC.
◇ τα T50 ~ T191 μπορούν να γίνουν timers των 1ms με έλεγχο του M8028
◇ υποστήριξη επιτάχυνσης / επιβράδυνσης τύπου S, οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι ενεξάρτητοι.
◇Shaking pulse output supported
◇E-CAM

◇Inter-polation supported

Wecon 32 I/O PLC : LX3VM-1616MT4H

Wecon 32 I / O PLC: LX3VM-1616MT4H

◇ CPU: STM32 CPU, A: AC100-240V , D: DC24V . Ονομαστική ισχύς 20W

◇ IO: 16xDI / 16xDO (τύπου τρανζίστορ), παλμός εξόδου υψηλής ταχύτητας(200K) 4 καναλιών

◇ Θύρες: 2 σειριακές θύρες (RS422 / RS485, RS485), με υποστήριξη πλακέτας(2 BD).
◇ Πρωτόκολλο: FX2N NO PROTOCOL, LX3VE PROTOCOL
◇ Υποστήριξη 32K-step ladder.
◇ Υποστήριξη δικτύου N: N, ένα PLC θα μπορούσε να συνδέσει οκτώ PLC.
◇ τα T50 ~ T191 μπορούν να γίνουν timers των 1ms με έλεγχο του M8028
◇ υποστήριξη επιτάχυνσης / επιβράδυνσης τύπου S, οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι ενεξάρτητοι.
◇Shaking pulse output supported
◇E-CAM

◇Inter-polation supported

Wecon 32 I/O PLC : LX3VM-1616MT

Wecon 32 I / O PLC: LX3VM-1616MT 

◇ CPU: STM32 CPU, A: AC100-240V , D: DC24V . Ονομαστική ισχύς 20W

◇ IO: 16xDI / 16xDO (τύπου τρανζίστορ), παλμός εξόδου υψηλής ταχύτητας(200K) 2 καναλιών

◇ Θύρες: 2 σειριακές θύρες (RS422 / RS485, RS485), με υποστήριξη πλακέτας(2 BD).
◇ Πρωτόκολλο: FX2N NO PROTOCOL, LX3VE PROTOCOL
◇ Υποστήριξη 32K-step ladder.
◇ Υποστήριξη δικτύου N: N, ένα PLC θα μπορούσε να συνδέσει οκτώ PLC.
◇ τα T50 ~ T191 μπορούν να γίνουν timers των 1ms με έλεγχο του M8028
◇ υποστήριξη επιτάχυνσης / επιβράδυνσης τύπου S, οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι ενεξάρτητοι.
◇Shaking pulse output supported
◇E-CAM

◇Inter-polation supported

Wecon 26 I/O PLC : LX3VM-1412MT4H

Wecon 26 I / O PLC: LX3VM-1412MT4H

◇ CPU: STM32 CPU, A: AC100-240V , D: DC24V . Ονομαστική ισχύς 20W

◇ IO: 14xDI / 12xDO (τύπου τρανζίστορ), παλμός εξόδου υψηλής ταχύτητας(200K) 4 καναλιών

◇ Θύρες: 2 σειριακές θύρες (RS422 / RS485, RS485), με υποστήριξη πλακέτας(1 BD).
◇ Πρωτόκολλο: FX2N NO PROTOCOL, LX3VE PROTOCOL
◇ Υποστήριξη 32K-step ladder.
◇ Υποστήριξη δικτύου N: N, ένα PLC θα μπορούσε να συνδέσει οκτώ PLC.
◇ τα T50 ~ T191 μπορούν να γίνουν timers των 1ms με έλεγχο του M8028
◇ υποστήριξη επιτάχυνσης / επιβράδυνσης τύπου S, οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι ενεξάρτητοι.
◇Shaking pulse output supported
◇E-CAM

◇Inter-polation supported

Wecon 26 I/O PLC : LX3VM-1412MT

Wecon 26 I / O PLC: LX3VM-1412MT

◇ CPU: STM32 CPU, A: AC100-240V , D: DC24V . Ονομαστική ισχύς 20W

◇ IO: 14xDI / 12xDO (τύπου τρανζίστορ), παλμός εξόδου υψηλής ταχύτητας(200K) 2 καναλιών

◇ Θύρες: 2 σειριακές θύρες (RS422 / RS485, RS485), με υποστήριξη πλακέτας(1 BD).
◇ Πρωτόκολλο: FX2N NO PROTOCOL, LX3VE PROTOCOL
◇ Υποστήριξη 32K-step ladder.
◇ Υποστήριξη δικτύου N: N, ένα PLC θα μπορούσε να συνδέσει οκτώ PLC.
◇ τα T50 ~ T191 μπορούν να γίνουν timers των 1ms με έλεγχο του M8028
◇ υποστήριξη επιτάχυνσης / επιβράδυνσης τύπου S, οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι ενεξάρτητοι.
◇Shaking pulse output supported
◇E-CAM

◇Inter-polation supported